Název: Sociální důsledky HIV/AIDS
Další názvy: The social consequences of HIV / AIDS
Autoři: Postlová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24809
Klíčová slova: HIV;AIDS;onemocnění;společnost;self;stigma;diskriminace
Klíčová slova v dalším jazyce: HIV;AIDS;diseases;society;self;stigma;discrimination
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám sociálními důsledky HIV/AIDS. Práce je zpracovaná jako přehledová stať a je rozdělena na dvě hlavní části, na mikro úroveň a na makro úroveň Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o HIV a AIDS, jako je historie nemoci, způsoby přenosu, fáze onemocnění, léčba a prevence. V první části se zabývám stigmaty spojenými s jedincem nakaženým HIV, jak ho to omezuje v osobním životě. Ve druhé části se zaměřuji na globální dopady HIV/AIDS. Práce propojuje teoretický rámec zdravotních a sociálních rizik včetně stigmatizace a identity, které s HIV/AIDS souvisí.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor´s project I deal with the social consequences of HIV/AIDS. Work is procesed as a overview essay. Is divided into two main parts - at the micro level and the macro level. This document beginning of the basic information about HIV and AIDS, a history of the disease, methods of transmission, disease stage, treatment and prevention. In the first part I deal with the stigma associated with HIV-infected individuals. As this disease affects individuals in their personal lives.In the second part I focus on the global impact of HIV/AIDS. This work combines theoretical framework of health and social risks including stigmatization and identity that HIV/AIDS related.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postlova_Hana_BP_2015.pdfPlný text práce757,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
postlova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
postlova_oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
postlova.JPGPrůběh obhajoby práce108,35 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.