Title: Volný čas dětí z úplných a neúplných rodin
Other Titles: The Leisure Activities of the Childrem from Two-parent and One-parent Families
Authors: Pavlisová, Adéla
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24815
Keywords: volný čas;úplná rodina;neúplná rodina;zájmové aktivity;děti;zájmové instituce;deník
Keywords in different language: leisure time;complete family;incomplete family;interest activities;children;interest institutions;diary
Abstract: Bakalářská práce pojednává o rozdílech ve využívání volného času mezi dětmi z rodin s oběma rodiči a dětmi, které jsou vychovávané jen jedním rodičem. Zajímalo mne to, jaké děti mají možnosti či naopak omezení trávit jejich volný čas. Výzkum byl prováděn na základních školách na vesnici a ve městě. Jako metodu výzkumu jsem zvolila smíšenou metodu kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pro kvantitativní typ jsem použila metodu sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Pro subjektivizaci daného tématu jsem vybrala kvalitativní výzkum, kdy byli náhodně zvoleni 4 jedinci, kteří po dobu jednoho týdne vypisovali deník. Výzkumu se zúčastnily děti ve věku 6-15 let. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jak se liší trávení volného času dětí, kteří pocházejí z rodin s oběma rodiči, oproti dětem, kteří žijí jen s jedním rodičem. Zjistila jsem, že děti ve svém volném čase stále více dávají přednost sledování televize či hraní na počítači. Rozdíl spočívá v tom, že děti z úplných rodin navštěvují kroužky v organizacích a děti z neúplných rodin ve školských zařízeních, které jsou levnější. Dalším zajímavým zjištěním je, že děti z neúplných rodin chtějí více času trávit se svými rodiči, než chození na kroužky.
Abstract in different language: The thesis focuses on the way children from complete and incomplete families spend their free time respectively. I was interested in the possibilities as well as limitations children have regarding leisure activities. The research was carried out in elementary schools both in the city and in the country. The methods used for the research were both qualitative and quantitative. The quantitative part of the research was based on data collected from questionnaires. For the qualitative part, four random subjects were asked to write a diary for one week. The participants of the research were children agend 6-15.The main aim of the thesis was to find possible differences between leisure activities of children from complete families and children living with a single parent. I dealt with subjective opinions of children. I found that children prefer spending their free time watching TV or playing computer games. The difference lies in that children from incomplete families usually attend centres operated by schools, as these are cheaper.Another interesting finding is that children from incomplete families wish to spend their free time with their parents rather than in activity classes at leisure centres.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlisova BP.pdfPlný text práce620,14 kBAdobe PDFView/Open
pavlisova_ved.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordView/Open
pavlisova-op.pdfPosudek oponenta práce121,74 kBAdobe PDFView/Open
pavlisova.JPGPrůběh obhajoby práce154,09 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.