Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPařízková Alena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSkopová, Nikola
dc.contributor.refereeKalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:12Z-
dc.date.available2014-6-2
dc.date.available2017-02-21T09:55:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-30
dc.identifier60874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24816
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je sebeprezentace lidí na online seznamce Badoo. V současné době je online seznamování velmi aktuální, objevuje se zde nová možnost, jak navázat nové vztahy mezi lidmi. Badoo je dnes největším a nejrychleji rostoucím portálem v celém světě. Cílem této práce bylo zjistit, jak se ženy a muži profilují na online seznamce a zároveň, jak "čtou" profily ostatních. Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii. Předmětem mého zájmu byli účastníci online seznamky Badoo a to ve věku 18 až 30 let. Participanti/ky byli zároveň rozděleni podle toho, jak sami sebe prezentují, tedy jako ženu či muže (na základě genderu). S participanty/kami jsem vedla polostrukturované rozhovory, přičemž celkem bylo provedeno 8 rozhovorů, a to 4 rozhovory se ženami a 4 rozhovory s muži.cs
dc.format45 s. (75 407 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectonline seznamovánícs
dc.subjectbadoocs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsebeprezentacecs
dc.subjectprofilycs
dc.titleSebeprezentace lidí na online seznamcecs
dc.title.alternativeSelf-presentation on online datingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor theme is self-presentation of people on online dating site Badoo. Online dating is very actual in society of our time. It is a new possibility in connecting interpersonal relations. Badoo is the biggest and the fastest growing portal in the world. The purpose of this bachelor was to find how women and men do their profiles on this dating site and how they "read" profiles of other people. I chose qualitative methodology for my research. I aimed my interest on active participants of dating site Badoo. They were at age of 18 till 30. Participants were seperated based on their gender, how they presented themselves, man or woman. I was doing semi-structured interviews with selected participants. I did 8 interviews, therefrom 4 interviews with men and 4 interviews with women.en
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedonline datingen
dc.subject.translatedbadooen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedself-presentationen
dc.subject.translatedprofilesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce325,52 kBAdobe PDFView/Open
skopova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce113,07 kBAdobe PDFView/Open
Skopova_oponent.docPosudek oponenta práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
skopova.JPGPrůběh obhajoby práce91,8 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.