Název: Název práce: Role neziskových organizací při řešení inkluze Romů v ČR
Další názvy: The Role of NGOs in Social Inclusion of Roma people in Czech Republic
Autoři: Divišová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24823
Klíčová slova: nestátní nezisková organizace;riziko;sociální exkluze;sociální inkluze;romská menšina
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;risk;social exclusion;social inclusion;roma minority
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zaměřuji na funkce nestátních neziskových organizací při inkluzi Romů v České republice. V teoretické části vycházím z konceptu rizika. Jedním z největších rizik je sociální exkluze. Nástrojem pro její řešení je sociální inkluze. Obě tyto témata propojuji s problematikou týkající se romské menšiny. Praktickou částí je případová studie, kterou jsem provedla na nestátní neziskové organizaci, zaměřující se na integraci romských dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the function of NGOs in the inclusion of Roma in the Czech Republic. The theoretical part is based on the concept of risk. One of the biggest risks is social exclusion. Tool for its solution is social inclusion. Both of these topics are connected to issues regarding the Roma minority. The practical part is formed by a case study that I conducted on a non-profit organization which focuses on the integration of Roma children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Divisova_Lucie.pdfPlný text práce980,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Divisova_op.pdfPosudek oponenta práce117,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Divisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce103,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
divisova.JPGPrůběh obhajoby práce177,11 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.