Title: Vývoj prestiže povolání v České republice
Other Titles: Development of Profession Prestige in Czech Republic
Authors: Lukešová, Andrea
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24828
Keywords: sociální stratifikace;sociální status;prestiž;povolání;prestiž povolání
Keywords in different language: social stratification;social status;prestige;occupation;occupational prestige
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na prestiž povolání v České republice. Prestiž povolání je důležitou součástí sociální stratifikace. V naší společnosti je hlavní stratifikační proměnnou zaměstnání, které má více dimenzí a jednou z nich je prestiž. Ta odráží jednak všeobecné vnímání jednotlivých zaměstnání, ale je také subjektivní výpovědí, která odráží charakteristiky jedince, který tuto výpověď dává. Cílem práce je zjistit, jak se mění prestiž různých povolání a jak je vnímána různými lidmi s odlišným socioekonomickým statusem. Metodou je kvantitativní analýza dat CVVM, která obsahují údaje o prestiži vybraných povolání od 90. let do současnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on occupational prestige in the Czech Republic. Occupational prestige is an important part of social stratification. The main stratification variable in our society is occupation which has more dimensions and one of them is prestige. Prestige reflects general perception of individual occupations. Prestige is also a subjective statement which reflects characteristics of person who gives this statement. The aim of this thesis is to find out how the prestige of different occupations changes in time and how it is perceived by people with different level of education. Method is a quantitative data analysis from CVVM which contain data about prestige of selected occupations from years between 1990 and 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukesova Andrea BP.pdfPlný text práce269,57 kBAdobe PDFView/Open
lukesova_ved.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
Lukesova_op.pdfPosudek oponenta práce109,59 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova.JPGPrůběh obhajoby práce92,29 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.