Title: Šest stupňů separace: replikace pomocí e-mailové komunikace
Other Titles: Six Degrees of Separation: Replication by an e-mail communication
Authors: Moldanová, Kateřina
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24830
Keywords: stanley milgram;replikace;stupně separace;malý svět;duncan j. watts;facebook
Keywords in different language: stanley milgram;replication;degrees of separation;small world;duncan j. watts;facebook
Abstract: Cílem mé práce je zopakovat známý Milgramův experiment ze šedesátých let. Zjišťuji také, zda počet stupňů separace zůstal stále šest či se toto číslo změnilo, a na jakých principech je založeno posílání zpráv. V teoretické části vymezím fenomén malého světa, představím modely malého světa a některé autory. Představuji výsledky svého experimentu a komparuji je s výsledky Milgramova experimentu, dále experimentu Duncana J. Wattse a jeho kolegů z Kolumbijské univerzity a se studií Facebooku.
Abstract in different language: The aim of this work was to repeat the famous Milgram experiment of the sixties. I also examine whether it is still true that the degrees of separation is six or whether this number is changed and compared the principles on which the messages were sent. The theoretical part defines the phenomenon of the small world, introduce models of the small world and some of the authors. I present the results of my own experiment and compare them with Milgram experiment and also with Duncan J. Watts and his colleagues experiment at Columbia University and with the study of Facebook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Moldanova - BP 2016.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Moldanova_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordView/Open
Moldanova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordView/Open
Moldanova.JPGPrůběh obhajoby práce116,45 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.