Název: Sexuálně přenositelné choroby a jejich vliv na podobu intimních vztahů
Další názvy: Sexually transmittable diseases and their influence on intimate relationships
Autoři: Tichá, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24842
Klíčová slova: sexuálně přenositelné choroby;intimní vztahy;partnerské vztahy;sexualita;stigmatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: sexually transmitted diseases;intimate relationships;partnerships;sexuality;stigmatisation
Abstrakt: Pohlavní nemoci souvisí s fenoménem sexuality v postmoderní společnosti. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak subjektivně prožitá zkušenost se sexuálně přenositelnou chorobou ovlivňuje pozdější nahlížení a navazování partnerských, intimních vztahů. Teoretická část diskutuje dosavadní vědní výzkum na poli nejen pohlavních nemocí, ale i vztahů, dále pracuje s konceptem stigmatizace, který je pro předloženu práci stěžejní. Práce staví na empirickém výzkumu, jedná se o případovou studii zahrnující rozhovory se sedmi participanty/kami ve věku od 19 do 31 let. Pomocí tematické analýzy jsou následně identifikována stěžejní témata, která z rozhovorů vyplývají.
Abstrakt v dalším jazyce: Venereal diseases are connected with todays sexual phenomenon, in postmodern society. The goal of this thesis was to find out, how someone who went throught an experience with venereal disease that was sexually transmitted, is looking for new partnerships, intimate relationships. Theoretical part deals with existing scientiffic research, based not only on venereal diseases but also on relationships. Than it works with concept of stigmatisation, which is mainstay of given thesis. The work is based on empiric research, actually it is a case study including interviews with 7 participants at the age from 19 to 31. After that, with help of thematic analysis, are identified main topics, that are coming from given interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ticha_Karolina_BP_2016.pdfPlný text práce608,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha 2016 posudek_vedouci_form.docxPosudek vedoucího práce25,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
ticha_oponent.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ticha.JPGPrůběh obhajoby práce110,86 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.