Title: Sexuálně přenositelné choroby a jejich vliv na podobu intimních vztahů
Other Titles: Sexually transmittable diseases and their influence on intimate relationships
Authors: Tichá, Karolina
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24842
Keywords: sexuálně přenositelné choroby;intimní vztahy;partnerské vztahy;sexualita;stigmatizace
Keywords in different language: sexually transmitted diseases;intimate relationships;partnerships;sexuality;stigmatisation
Abstract: Pohlavní nemoci souvisí s fenoménem sexuality v postmoderní společnosti. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak subjektivně prožitá zkušenost se sexuálně přenositelnou chorobou ovlivňuje pozdější nahlížení a navazování partnerských, intimních vztahů. Teoretická část diskutuje dosavadní vědní výzkum na poli nejen pohlavních nemocí, ale i vztahů, dále pracuje s konceptem stigmatizace, který je pro předloženu práci stěžejní. Práce staví na empirickém výzkumu, jedná se o případovou studii zahrnující rozhovory se sedmi participanty/kami ve věku od 19 do 31 let. Pomocí tematické analýzy jsou následně identifikována stěžejní témata, která z rozhovorů vyplývají.
Abstract in different language: Venereal diseases are connected with todays sexual phenomenon, in postmodern society. The goal of this thesis was to find out, how someone who went throught an experience with venereal disease that was sexually transmitted, is looking for new partnerships, intimate relationships. Theoretical part deals with existing scientiffic research, based not only on venereal diseases but also on relationships. Than it works with concept of stigmatisation, which is mainstay of given thesis. The work is based on empiric research, actually it is a case study including interviews with 7 participants at the age from 19 to 31. After that, with help of thematic analysis, are identified main topics, that are coming from given interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ticha_Karolina_BP_2016.pdfPlný text práce608,84 kBAdobe PDFView/Open
Ticha 2016 posudek_vedouci_form.docxPosudek vedoucího práce25,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ticha_oponent.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
Ticha.JPGPrůběh obhajoby práce110,86 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.