Title: Přímá volba prezidenta České republiky 2013 z pohledu tištěných médií krajanských spolků v Kanadě
Other Titles: The direct presidential election in the Czech Republic in 2013 from the perspective of compatriots' printed media in Canada
Authors: Závadová, Tereza
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24844
Keywords: tištěná média;migrace;krajané;prezidentské volby
Keywords in different language: printed media;migration;compatriots;presidential election
Abstract: Tématem bakalářské práce je přímá volba prezidenta České republiky, která proběhla v roce 2013. Cílem práce je zjistit, jaké postoje zaujímají k této události krajanské spolky, žijící na území Kanady a to vše z pohledu tiskovin, které publikují. Práce využívá metodu kvalitativní obsahové analýzy pro rozbor jednotlivých článků, zaměřujících se na zmapování tématu prezidentských voleb. Součástí výzkumu je i kvalitativní sonda do redakcí zvolených periodických tiskovin, konkrétně Nový Domov a Satellite 1-416, která doplňuje a rozšiřuje teoretickou část práce o další informace.
Abstract in different language: The topic of this bachelor's thesis is the direct presidental election in the Czech Republic, which took place in 2013. The aim of this thesis is to find out, what attitudes compatriot associations have toward this event. Everything from the perspective of newspapers, which compatriots publish. These compatriot associations came from Canada. This thesis uses qualitative content analysis to analyze thematic articles that are about the presidential election. The part of my research paper also contains qualitative probe into the editorial offices' prints, specifically New Homeland and Satellite 1-416. The probe complements and extends the theoretical part of this thesis and provides more information about the main topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavadova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce640,66 kBAdobe PDFView/Open
Zavadova_ved.pdfPosudek vedoucího práce118,65 kBAdobe PDFView/Open
zavadova_oponent.docPosudek oponenta práce37 kBMicrosoft WordView/Open
Zavadova.JPGPrůběh obhajoby práce184,73 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.