Název: Percepce vybraných skladeb W. A. Mozarta v hudební výchově na střední škole
Další názvy: Perception of selected works by W. A. Mozart in musical appreciation at secondary school
Autoři: Rubášová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Aschenbrenner, Vít
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2485
Klíčová slova: percepce;poslech hudby;Wolfgang Amadeus Mozart;výukové modely;Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: perception;listening to music;Wolfgang Amadeus Mozart;educational models;Framework educational programme
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá percepcí z obecné hlediska psychologie, hudební psychologie, hudební estetiky a hudební sociologie. Další nedílnou součástí je kapitola, která se zabývá poslechem hudby. Výsledkem této práce jsou výukové modely, které se snaží v sobě zahrnout předešlé poznatky a současně respektovat novou koncepci hudební výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with perception in terms of cognitive psychology, music psychology, aesthetics of music and sociology of music. Another integral part of it deals with listening to music. The results of this thesis are educational models that try to include previous pieces of knowledge while still respecting the new concept of music education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_JR.pdfPlný text práce8,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_rubasova_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce850,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_rubasova_oponent_aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce409,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.