Název: Petr Přibyl - violista a hudební skladatel
Další názvy: Petr Přibyl - violist and composer
Autoři: Vlčková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2486
Klíčová slova: Petr Přibyl;komorní a orchestrální tvorba;Nové zpěvy Vánoční aneb Štědrý den Dona Quijota;Magická viola
Klíčová slova v dalším jazyce: Petr Přibyl;chamber and orchestral work;Nové zpěvy Vánoční aneb Štědrý den Dona Quijota;Magic viola
Abstrakt: Diplomová práce popisuje života tvorbu violisty a hudebního skladatele Petra Přibyla. Věnuje se jeho sólové, komorní i orhcestrální tvorbě a významným osobnostem, se kterými hudebník spolupracoval.Dále se zabývá jeho rockovým oratoriem Nové zpěvy Vánoční aneb Štědrý den Dona Quijota, které patří mezi stěžejní hudebníkova díla. Práce též poukazuje na vlastní festival Petra Přibyla, s názvem Magická viola.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes life and production of violist and composer Petr Pribyl.This thesis describes his solo, chamber and orchestral work and poeple whit which he cooperated. This thesis analyzes his rock oratorio Nové zpěvy Vánoční aneb Štědrý den Dona Quijota,which is mail composer´s work. This work describe own festival of Petr Přibyl, which is called Magic viola.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_vlckova_vedouci_kuhn_P10N0090P.pdfPosudek vedoucího práce333,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_vlckova_oponent_bezdek_P10N0090P.pdfPosudek oponenta práce388,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlckova_prubeh_obhajoby_P10N0090P.pdfPrůběh obhajoby práce95,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.