Title: Povstání ve varšavském ghettu
Other Titles: The Warsaw Ghetto Uprising
Authors: Kučerová, Nikola
Advisor: Kodetová Petra, Mgr.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24892
Keywords: židé;ghetto;1943;antisemitismus;povstání;němci;jürgen stroop
Keywords in different language: jews;ghetto;1943;anti-semitism;the uprising;the germans;jürgen stroop
Abstract: Hlavním tématem práce je povstání ve varšavském ghettu, které se pro Němce stalo nečekaným a náročným odporem. Práce mimo jiné popisuje začátek druhé světové války, krátce se také zabývá moderním antisemitismem. V neposlední řadě je v práci také popsaný vznik varšavského ghetta a počátky samotného ghetta a důležitou kapitolu tvoří také život ve varšavském ghettu a podmínky v něm.
Abstract in different language: The main theme of this work is the Warsaw ghetto uprising, which became an unexpected and demanding resistance for the Germans. Moreover, this thesis also describes the beginning of World War II, shortly also deals with the modern antisemitism. Finally, the work also describes the formation of the Warsaw Ghetto and its very beginnings. The life in the Warsaw Ghetto and conditions therein form also an important chapter of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce686,28 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova posudek vedouciho0001.pdfPosudek vedoucího práce868,76 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_posudek oponenta0001.pdfPosudek oponenta práce794,48 kBAdobe PDFView/Open
KUCEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.