Title: Vztahy Rakouska-Uherska s Německem od Bosenské krize do konce roku 1914
Other Titles: The Relationship of the Austro-Hungarian Monarchy with the German Empire between Bosnian Crisis and the end of the 1914
Authors: Mulačová, Barbora
Advisor: Kodetová Petra, Mgr.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24897
Keywords: rakousko-uhersko;německo;bosenská krize;první světová válka;mezinárodní vztahy;balkánské války;aerenthal
Keywords in different language: austro-hungarian monarchy;german empire;bosnian crisis;world war i;aerenthal;balkan wars
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Rakousko-Uherskem a Německem v období od Bosenské krize do počátku První světové války. Rakousko-uherský ministr zahraničí Alois Lexa von Aehrenthal chtěl, aby zahraniční politika jeho země nebyla závislá na dvojspolkovém partnerovi Německu. Chtěl více spolupracovat s Itálií, tedy trojspolkovým partnerem, s nímž nemělo Rakousko-Uhersko stoprocentní vztahy. Německo udělilo za Bosenské krize Rakousku tzv. bianco šek, čímž mu dalo důvěru v jejich akcích a rozhodnutích na Balkáně. To se změnilo nástupem státního sekretáře Alfreda von Kiderlan-Wächtera, který nebyl ochotný podporovat Rakousko-Uhersko v jeho akcích na Balkáně. Při balkánských válkách se pak ukázalo, že chce Německo více spolupracovat s Velkou Británií než s Rakousko-Uherskem. Mezivelmocenské vztahy nebyly v době před První světovou válkou konstantní.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the relationship between Austro-Hungarian Monarchy and German Empire since Bosnian Crisis until the start of the World War I. Austro-Hungarian Foreign Minister Alois Lexa von Aehrenthal wanted the foreign policy to be less dependent on its Dual Alliance ally German Empire. Aerenthal wanted to cooperate with Italy more to improve their relationship in Triple Entente. German Empire gave Austro-Hungarian Monarchy the so called blank cheque during the Bosnian Crisis, which gave Austro-Hungarians a green light in their Balcan actions. That changed when Alfred von Kiderlan-Wächter came to power as secretary of foreign affairs. He didn't want to protect and support Austo-Hungarian Monarchy. German Empire's position has shifted away from Austro-HUngarian Monarchy during the Balcan Wars. Germans wanted to cooperate more with Great Britain than with Austro-Hungarian Monarchy. The relations between big countries were quite unstable before the World War I.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce787,24 kBAdobe PDFView/Open
Mulacova, BP, posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce853,82 kBAdobe PDFView/Open
Mulacova, BP, posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce924,19 kBAdobe PDFView/Open
Mulacova, BP, prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.