Title: Československá kinematografie v letech 1930-1938
Other Titles: The Czechoslovak Cinematography in 1930-1938
Authors: Ondrušová, Petra
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24899
Keywords: kinematografie;film;miloš havel;lucernafilm;společnost a-b;zvukový film;filmové ateliéry
Keywords in different language: cinematography;film;miloš havel;lucernafilm;company a-b;sound film;film studio
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na dějiny československé kinematografie v letech 1930 - 1938. Cílem této práce je nastínění vývoje kinematografie v tehdejším Československu. Pozornost je věnována důležitým událostem a rozhodnutím, které ovlivnily vývoj filmové tvorby ve třicátých letech. Dále se práce zaměřuje na nevýznamnější osobnost filmového průmyslu Miloše Havla a výrobní společnosti.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on the history of Czechoslovakian cinematography between 1930 - 1938. The aim of this thesis is to outline the cinematographic development in the then Czechoslovakia. The attention is focused on some important events and decisions which influenced the development of the filmmaking in the thirties. In addition to that, the thesis is also focused on the most eminent personage of the film industry, Miloš Havel, and some production companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Ondrusova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
ONDRUSOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce858,2 kBAdobe PDFView/Open
ONDRUSOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce825,86 kBAdobe PDFView/Open
ONDRUSOVA.pdfPrůběh obhajoby práce872,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.