Title: Příčiny americké války za nezávislost
Other Titles: Causes of the American War of Independence
Authors: Beneš, Ondřej
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24901
Keywords: revoluce;válka za nezávislost;kolonie;deklarace nezávislosti;velká británie;spojené státy americké;zákon o kolkovném;kontinentální kongres;zdanění kolonií;bostonské pití čaje
Keywords in different language: revolution;war of independence;colonies;declaration of independence;great britain;the united states of america;stamp act;continental congress;taxation of colonies;boston tea party
Abstract: Po skončení sedmileté války se pro britské osady na pobřeží Severní Ameriky mohla otevřít možnost rozmachu a expanze díky tomu, že z bojiště zmizel jejich hlavní protivník Francie. Velká Británie se ale po tomto konfliktu nacházela v obrovských dluzích, na jejichž splacení se snažila najít všemožné prostředky. Zdaněním svých držav na kontinentě si chtěla od svého zadlužení ulevit, jenže se zde nesetkala s pochopením. Opakované neobratné zásahy britské vlády chápaly kolonie jako vměšování se do svých vnitřních práv, a proto začaly protestovat. Kvůli neochotě Británie vyslyšet stížnosti svých kolonií došlo ke svolání kontinentálního kongresu, který postupně vyhlásil nezávislost provincií na koruně. Nově utvořený stát se nacházel na prahu války o potvrzení této nezávislosti.
Abstract in different language: After the end of the Seven Years' War the British settlements on the coast of North America could be opened for new expansion thanks to the disappearance of their main rival France. Great Britain, however, was in huge debt after this conflict. It was trying to find all possible means to pay it off. It wanted to lower the debt by taxation of its colonies on the continent, but it did not find there enough sympathy for that. The colonies understood these clumsy and repeating steps as an interference in their internal rights and they started to rebel. Because of Britain's unwillingness to hear the complaints of its colonies, the Continental Congress was assembled and independence was declared. The newly formed state was about to start a war for acceptance of its independence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ondrej Benes - Priciny americke valky za nezavislost.pdfPlný text práce649,29 kBAdobe PDFView/Open
BENES - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce969,34 kBAdobe PDFView/Open
BENES - oponent.pdfPosudek oponenta práce801,32 kBAdobe PDFView/Open
BENES.pdfPrůběh obhajoby práce950,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.