Title: Vznik a vývoj Červeného kříže do roku 1918.
Other Titles: The formation of the Red Cross to 1918.
Authors: Jaroš, David
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24904
Keywords: červený kříž;henry dunant;ženevská konvence
Keywords in different language: red cross;henry dunant;geneva convention
Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma vznik a vývoj Červeného kříže do roku 1918. V první části rozeberu válečné ošetřovatelství před založením Červeného kříže a stručně nejvýraznější osobnosti tohoto období. Následně se zaměřím na bezprostřední události před vznikem organizace, na osobnost Henryho Dunanta, založení Výboru pěti, přijetí Ženevské úmluvy a mezinárodní humanitní právo, které s tématem úzce souvisí. Stěžejní částí práce bude založení a činnost Červeného kříže ve vybraných ozbrojených konfliktech do konce první světové války.
Abstract in different language: For my Bachelor's thesis I have chosen the topic: The formation of the Red Cross to 1918. During the first part I will analyse wartime nursing care before the establishment of the Red Cross and briefly some of the well-known personalities of the era. Then I will focus on the events just before the organization was created, on Henry Dunant, founding the International Committee, adoption of the Geneva convention and international human rights which is closely related to the topic. The crucial part will be the founding of the Red Cross and its activity in certain armed conflicts until the end of the first world war.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Jaros.pdfPlný text práce616,01 kBAdobe PDFView/Open
JAROS - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
JAROS - oponent.pdfPosudek oponenta práce935,4 kBAdobe PDFView/Open
JAROS.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.