Title: Německá východní Afrika od rezistence místního obyvatelstva do konce první světové války
Other Titles: German Eastern Africe since the Resistance of Native Population until the End of the First World War
Authors: Lenk, Šimon
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24906
Keywords: německá východní afrika;kolonialismus;hnutí maji maji;první světová válka
Keywords in different language: german east africa;colonialism;maji maji movement;world war i
Abstract: Bakalářská práce se zaměří především na oblast Německé východní Afriky v období zhruba od druhé poloviny 19. století do konce první světové války. Cílem této práce je na základě odborné literatury popsat a postihnout různé problémy a situace, které se v této oblasti objevily. Student se nejprve zaměří na problémy německé koloniální správy s místním obyvatelstvem a následně na způsob konečného vyřešení těchto problémů. Následně se bude věnovat průběhu bojů nepříliš početných německých koloniálních jednotek za první světové války, a to zejména proti britským a belgickým sborům. Svoji pozornost student zaměří i na některé jednotky a velící důstojníky zúčastněných stran, případně na jejich osudy a osud Německé východní Afriky jako takové po skončení války.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused primarily on region of German East Africa in the period roughly from the second half of 19th century until the end of the First World War. The aim of this study, which is based on various types of literature, is to describe and express several problems and situations that have occurred in this area. First of all students attention will be focused on problems of German colonial administration with the local population. Also the student will focus his attention on method of the final solution of these problems After that student will focus on process of fighting battles by German colonial troops during the First World War, mostly against the British and Belgian forces. Lastly, student will focus his attention on some of the fighting units and commanding officers of interested countries or on their fates and fate of the German East Africa after the First World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenk_Nemecka_vychodni_Afrika_od_rezistence_mistniho_obyvatelstva_do_konce_prvni_svetove_valky.pdfPlný text práce611,26 kBAdobe PDFView/Open
LENK - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce749,26 kBAdobe PDFView/Open
LENK - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
LENK.pdfPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.