Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠevčíková, Barbora
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-8
dc.date.accessioned2017-02-21T09:56:20Z-
dc.date.available2015-7-2
dc.date.available2017-02-21T09:56:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier65986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24910-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce Velký skok vpřed a Velká proletářská kulturní revoluce jsou dvě tragické etapy v historii Čínské lidové republiky. Oba politické experimenty byly iniciovány a prosazovány vůdcem Komunistické strany Číny Mao Ce-tungem. Velký skok vpřed byl hospodářskou politikou prosazovanou mezi lety 195861, která měla vést k extrémnímu urychlení tempa hospodářského rozvoje Číny. Místo toho byly však jeho výsledkem devastace ekonomiky a rozsáhlý hladomor. Kulturní revoluce byla zahájena v roce 1966, kdy Mao vyzval studenty k boji proti třídním nepřátelům a ke svržení vládnoucích autorit. Revoluce se brzy stala masovým hnutím, které hrozilo přerůst až v občanskou válku, a byla zastavena v roce 1969. V důsledku těchto experimentů zemřely desítky milionů lidí.cs
dc.format51 s. (124 278)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvelký skokcs
dc.subjectkulturní revolucecs
dc.subjectmao ce-tungcs
dc.subjectkomunistická strana čínycs
dc.subjectčínská lidová republikacs
dc.subjecthladomorcs
dc.subjectrudé gardycs
dc.titleVelký skok vpřed a Velká proletářská kulturní revolucecs
dc.title.alternativeThe Great Leap Forward and the Great Proletarian Cultural Revolutionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis The Great Leap Forward and the Great Proletarian Cultural Revolution is dedicated to two tragic periods of the history of the People's Republic of China. Both of these political experiments were planned and implemented by the supreme leader of the Communist Party of China Mao Zedong. The Great Leap was an economic policy promoted between 1958-1961 which should lead to an extreme acceleration of China's economic development. But it resulted in total devastation of economy and widespread famine. The Cultural Revolution started in 1966 when Mao urged students to combat the hidden class enemies and to rebel against authorities. The revolution soon became a mass movement similar to civil war and it was stopped in 1969. Tthese experiments led to the deaths of tens of millions of people.en
dc.subject.translatedgreat leapen
dc.subject.translatedcultural revolutionen
dc.subject.translatedmao zedongen
dc.subject.translatedcommunist party of chinaen
dc.subject.translatedpeople's republic of chinaen
dc.subject.translatedfamineen
dc.subject.translatedred guardsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sevcikova 2016.pdfPlný text práce367,61 kBAdobe PDFView/Open
SEVCIKOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce899,2 kBAdobe PDFView/Open
SEVCIKOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce881,6 kBAdobe PDFView/Open
SEVCIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce910,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.