Title: Koncentrační tábor Osvětim.
Other Titles: Auschwitz concentration camp.
Authors: Čermáková, Dana
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šisler Filip, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24919
Keywords: osvětim;koncentrační tábor;vězni;židé;nacismus;druhá světová válka;ghetto;josef mengele;odsouzení
Keywords in different language: auschwitz;concentration camp;prisoners;jews;nazism;the second world war;jewish ghetto;joseph mengele;court
Abstract: Bakalářská práce je věnována koncentračnímu táboru Osvětim. Zabývám se jeho vznikem i chodem tábora a kvůli logické posloupnosti jsem se zmínila i o minulosti Židů, vývojem antisemitismu, který vyústil k řešení konečné židovské otázky a jejich následným přesouváním do ghett a koncentračních táborů. Práci jsem zakončila osvobozením a odsouzením těch, kteří se osobně nebo jinak podíleli na smrti nevinných lidí. Ve své práci jsem vycházela z české i cizojazyčné odborné literatury, elektronických zdrojů, autobiografických knih a video dokumentů. Téma bylo zpracováno na základě použití přímé a komparativní metody.
Abstract in different language: The Bachelor thesis focuses on the concentration camp in Auschwitz. I concerned with establishment and running of the camp, and because of the logical sequence I mentioned about the history of the Jews, development of anti-Semitism, which led to the final solution of the Jewish question and then they had to move into the ghettos and concentration camps. My work was ended liberation of Auschwitz camp and conviction people who personally or other way participated in the death of innocent people. Its work was based on both Czech and foreign-language literature, electronic resources, autobiographical books and video documents. The topic was processed on the basis of the use of direct and comparative methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cermakova-Osvetim-OD.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
CERMAKOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,25 kBAdobe PDFView/Open
CERMAKOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce906,63 kBAdobe PDFView/Open
CERMAKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce903,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.