Title: Komplexní rehabilitační léčba u pacientek po operaci prsu se zaměřením na lymfedém
Other Titles: Complete rehabilitation therapy in patients after a breast surgery, whit the focus on lymphoedema
Authors: Veselá, Michaela
Advisor: Poková, Petra
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2493
Keywords: rehabilitační léčba;operace prsu;lymfedém;kvalita života;dotazník;kazuistika
Keywords in different language: rehabilitation therapy;breast surgery;lymphedema;quality of life;question blank;casuistry
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části se nachází vše o nádorech prsu a teorii sekundárního lymfedému. Velmi podrobně je v teoretické části rozebrána konzervativní léčba sekundárního lymfedému. Praktická část se věnuje zjišťování kvality života u pacientek po operaci prsu se zaměřením na lymfedém. Nedílnou součástí jsou také dvě kazuistiky pacientek po operaci prsu se sekundárním lymfedémem a výsledky komplexní rehabilitační péče po dobu tří a jednoho měsíce. Jako výsledek šetření, zkušeností načerpaných během studia a bakalářské práce jsem vypracovala grafickou brožuru obsahující všeobecné rady pro pacientky po operaci prsu, pro zlepšení informovanosti veřejnosti a zkvalitnění života klientek po operaci prsu se sekundárním lymfedémem. Obsahuje informace o možnosti vzniku lymfedému po operaci prsu, jak se mu vyvarovat a co dělat s již vzniklým lymfedémem.
Abstract in different language: The thesis is divided into two parts, the theoretical and practical one. The theoretical part is about breast cancer and it also covers theory of secondary lymphedema. The conservative treatment of secondary lymphedema is described in detail in this part. The practical part is intent on quality of patients? lives after breast surgery with a focus on lymphedema. The thesis includes two case studies; one is about patients with secondary lymphoedema after breast surgery and the second one is about results of comprehensive rehabilitative care after one and three months. As a result of my investigation and experience during my studies I have created a graphic brochure containing general advice for patients after breast surgery in order to improve public awareness and quality of life of clients with secondary lymphedema after breast surgery. The graphic brochure contains information about possibilities of occurrence of lymphedema after breast surgery, how to avoid it and what to do with existing lymphedema.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - konecna verze.pdfPlný text práce65,67 MBAdobe PDFView/Open
Vesela - posudek vedouciho prace.zipPosudek vedoucího práce1,74 MBZIPView/Open
Vesela - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,22 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce882,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.