Název: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti
Další názvy: The Usage of Elements of Chinese Medicine for Affecting Soft Tissues in The Lumbosacral Region
Autoři: Pešek, Ondřej Matthew
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2495
Klíčová slova: alternativní medicína;tradiční čínská medicína;lumbosakrální oblast;měkká tkáň;spoušťové body;pozitivní termoterapie;mechanoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: alternative medicine;traditional chinese medicine;lumbosacral region;soft tissue;trigger points;positive thermotherapy;mechanotherapy
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá využitím technik tradiční čínské medicíny k ovlivnění poruch měkkých tkání v lumbosakrální oblasti. Je zde využito léčebných účinků moxibusce, akupresury, baňkování a čínské masáže. Teoretická část přináší informace o tradiční čínské medicíně, teoriím jejího fungování, anatomii a patologii měkkých tkání lumbosakrální oblasti. Praktická část se zabývá výsledky získanými výzkumným šetřením klientů a laické veřejnosti. Z výsledků vyplývá, že tyto techniky mají triggerlytické účinky a laická veřejnost má dostatečné informace a důvěřuje tradiční čínské medicíně. Práci doplňuje šest příloh rozvíjejících jednotlivé kapitoly.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the uses of traditional Chinese medicine techniques for affecting disorders of soft tissues in the lumbosacral region. It is used here therapeutic effects of moxibuscion, acupressure, cupping and Chinese massage. The theoretical part provides an information about a traditional Chinese medicine, theories of its function, anatomy and pathology of the lumbosacral soft tissues. The practical part deals with the results obtained by a survey of clients and the general public. Results showed that these techniques have triggerlytic effect and the general public has sufficient informations and confidence in the traditional Chinese medicine. Individual chapters in this work are complemented by six annexes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ondrej_Matthew_Pesek.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pesek - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,1 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pesek - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce969,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pesek.pdfPrůběh obhajoby práce386,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.