Title: Využití prvků čínské medicíny k ovlivnění měkkých tkání v lumbosakrální oblasti
Other Titles: The Usage of Elements of Chinese Medicine for Affecting Soft Tissues in The Lumbosacral Region
Authors: Pešek, Ondřej Matthew
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2495
Keywords: alternativní medicína;tradiční čínská medicína;lumbosakrální oblast;měkká tkáň;spoušťové body;pozitivní termoterapie;mechanoterapie
Keywords in different language: alternative medicine;traditional chinese medicine;lumbosacral region;soft tissue;trigger points;positive thermotherapy;mechanotherapy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím technik tradiční čínské medicíny k ovlivnění poruch měkkých tkání v lumbosakrální oblasti. Je zde využito léčebných účinků moxibusce, akupresury, baňkování a čínské masáže. Teoretická část přináší informace o tradiční čínské medicíně, teoriím jejího fungování, anatomii a patologii měkkých tkání lumbosakrální oblasti. Praktická část se zabývá výsledky získanými výzkumným šetřením klientů a laické veřejnosti. Z výsledků vyplývá, že tyto techniky mají triggerlytické účinky a laická veřejnost má dostatečné informace a důvěřuje tradiční čínské medicíně. Práci doplňuje šest příloh rozvíjejících jednotlivé kapitoly.
Abstract in different language: This thesis deals with the uses of traditional Chinese medicine techniques for affecting disorders of soft tissues in the lumbosacral region. It is used here therapeutic effects of moxibuscion, acupressure, cupping and Chinese massage. The theoretical part provides an information about a traditional Chinese medicine, theories of its function, anatomy and pathology of the lumbosacral soft tissues. The practical part deals with the results obtained by a survey of clients and the general public. Results showed that these techniques have triggerlytic effect and the general public has sufficient informations and confidence in the traditional Chinese medicine. Individual chapters in this work are complemented by six annexes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Matthew_Pesek.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Pesek - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Pesek - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce969,91 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pesek.pdfPrůběh obhajoby práce386,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.