Title: Nemocný s vysoce nakažlivou nemocí v přednemocniční péči, činnost ZZS
Other Titles: Person suffering from a highly contagious disease in prehospital treatment, emergency medical services
Authors: Voráčková, Lenka
Advisor: Bosman Roman, MUDr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24960
Keywords: nakažlivá nemoc;hemoragická horečka ebola;biohazard team;informovanost;studenti
Keywords in different language: contagious diseases;hemorrhagic fever ebola;biohazard team;awaraness;students
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysoce nakažlivých nemocí. Teoretická část se věnuje epidemiologii infekčních nemocí, konkrétním vysoce nakažlivým nemocem a činnosti ZZS v případě výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Praktická část je zaměřena na zjištění informovanosti studentů střední a vysoké zdravotnické školy v problematice hemoragické horečky Ebola. Součástí práce je edukační materiál pro studenty o hemoragické horečce Ebola.
Abstract in different language: This bachelor's work deals with the issue of highly contagious diseases. The theoretical part concentrates on the epidemiology of infectious diseases, particular highly contagious diseases and the activity of ambulance in case of the occurance of a highly contagious disease. The practical part aims at the survey of the awaraness of students of a nursing college concerning the hemorrhagic fever Ebola. The bachelor's work also includes educational material for students about the hemorrhagic fever Ebola.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemocny s vysoce nakazlivou nemoci v prednemocnicni peci, cinnost ZZS.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova VP.pdfPosudek vedoucího práce891 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova OP.pdfPosudek oponenta práce936,34 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova.pdfPrůběh obhajoby práce385,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.