Název: Vliv závodního plavání na pohybový aparát plavců z pohledu fyzioterapeuta
Další názvy: Effect of competitive swimming on the musculoskeletal system of swimmers in physiotherapist view
Autoři: Blechová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Zeman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2497
Klíčová slova: plavání;stereognózie;senzorická integrace;propriocepce;Vojtova metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: swimming;stereognosis;sensory integration;proprioception;the Vojta Method
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na sledování skupiny 4 zdravých plavců, u kterých jsme chtěli zjistit pomocí vyšetření a testů, jaký vliv má závodní plavání na jejich pohybový aparát. Výsledky potvrdily insuficienci HSS, bránice a decentraci kořenových kloubů. Tyto insuficience se u dvou plavců projevily skoliotickým držením těla a u dalších dvou skoliózou typu "S" v oblasti hrudní páteře. Získané informace z vyšetření mohou posloužit jako návod, na jaké partie je potřeba se zaměřit již u začínajících plavců, aby se eliminovaly problémy s pohybovým aparátem v pozdějších letech.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelors Thesis is focused on following a group offour healthy swimmwers, where through examinations and tests the effect of swimming on the musculoskeletal system would be found. The results confirmed DSS diaphragm insufficiency and also decentration of the root joints. The insufficiency was demonstrated by scoliotic posture in two swimmers and "S" type scoliosis in the thoratic spine in the other two swimmers. The information obtained from the tests can serve as a guide as to what parts need to be addressed in beginning swimmers in order to eliminated probléme with the locomotive system in next years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Blechova_XS.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,03 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Blechova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,07 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Blechova.pdfPrůběh obhajoby práce389,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.