Title: Vliv závodního plavání na pohybový aparát plavců z pohledu fyzioterapeuta
Other Titles: Effect of competitive swimming on the musculoskeletal system of swimmers in physiotherapist view
Authors: Blechová, Eva
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Zeman, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2497
Keywords: plavání;stereognózie;senzorická integrace;propriocepce;Vojtova metoda
Keywords in different language: swimming;stereognosis;sensory integration;proprioception;the Vojta Method
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na sledování skupiny 4 zdravých plavců, u kterých jsme chtěli zjistit pomocí vyšetření a testů, jaký vliv má závodní plavání na jejich pohybový aparát. Výsledky potvrdily insuficienci HSS, bránice a decentraci kořenových kloubů. Tyto insuficience se u dvou plavců projevily skoliotickým držením těla a u dalších dvou skoliózou typu "S" v oblasti hrudní páteře. Získané informace z vyšetření mohou posloužit jako návod, na jaké partie je potřeba se zaměřit již u začínajících plavců, aby se eliminovaly problémy s pohybovým aparátem v pozdějších letech.
Abstract in different language: The Bachelors Thesis is focused on following a group offour healthy swimmwers, where through examinations and tests the effect of swimming on the musculoskeletal system would be found. The results confirmed DSS diaphragm insufficiency and also decentration of the root joints. The insufficiency was demonstrated by scoliotic posture in two swimmers and "S" type scoliosis in the thoratic spine in the other two swimmers. The information obtained from the tests can serve as a guide as to what parts need to be addressed in beginning swimmers in order to eliminated probléme with the locomotive system in next years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Blechova_XS.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Blechova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,03 MBJPEGThumbnail
View/Open
Blechova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,07 MBJPEGThumbnail
View/Open
Blechova.pdfPrůběh obhajoby práce389,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.