Title: Možnosti využití metod nukleární medicíny v léčbě nádorových onemocnění
Other Titles: Possibilities of using methods of nuclear medicine in cancer treatment
Authors: Svoboda, David
Advisor: Svoboda Tomáš, MUDr. Ph.D.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24980
Keywords: nukleární medicína;radionuklidová terapie;radioterapie;nádorové onemocnění;prostata;štítná žláza;játra;metastáza
Keywords in different language: nuclear medicine;radionuclide therapy;radiotherapy;cancer disease;prostate;thyroid;liver;metastasis
Abstract: Nukleární medicína zahrnuje celou škálu možností diagnostiky, týkající se hlavně nádorových onemocnění. V současnosti se však do popředí dostává i její význam z hlediska terapeutického. Dosud neexistuje názorný souhrn, který by celistvě zmapoval možnosti nukleární medicíny v terapii nádorů, práce jsou cíleny pouze na jednu ze sledovaných oblastí. Tato práce je zaměřena na představení terapeutických metod nukleární medicíny, které se v současnosti používají, a to jak z hlediska teoretického, tak i praktického.
Abstract in different language: Nuclear medicine offers a large variety of diagnostic possibilities regarding mainly cancer diseases. However, it's therapeutical impact is currently more and more on the front turner. Any illustrative summary doesn´t exist till now covering entire possibilities of nuclear medicine in cancer treatment; available work commonly focuse on one of the observed areas only. This work is aimed to introduce therapeutical methods of nuclear medicine currently used from theoretical as far as from practical point of view, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_final.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda OP.pdfPosudek oponenta práce892,57 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce399,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.