Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorGallová, Šárka
dc.contributor.refereeZikmundová Květuše, MUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T10:46:42Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:46:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier64568
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24986
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na význam edukace ve zdravotnictví. Především na význam edukace o výživě u onkologicky nemocných pacientů. Bylo zvoleno konkrétní onemocnění, a to karcinom prsní žlázy. Teoretická část je rozdělena na tři velké kapitoly. Na edukaci z obecného hlediska, edukaci ve zdravotnictví a edukaci pacientů s karcinomem prsní žlázy se zaměřením na výživu. Praktická část je zpracována formou rozhovorů s deseti respondenty s diagnózou karcinomu prsní žlázy. Naším záměrem bylo zjistit míru informovanosti o jejich onemocnění, kdo jim informace poskytl a zda byli informováni o výživě vzhledem ke své diagnóze.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectkarcinom prsucs
dc.subjectchemoterapiecs
dc.subjectvýživacs
dc.titleVýznam edukace ve zdravotnictvícs
dc.title.alternativeThe importance of education in health careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the importance of education in health care, primarily on the importance of education about nutrition of oncology patients. It was chosen specific disease, breast cancer. The teoretical part is divided into three big chapters. The firs one is about education in general, the second one is about education in health care and the last one is about education of onkology patients with breast cancer focusing on nutrition. The practical part is in the form of interviews with ten respondents with breast cancer. Our intention was to determine the level of awareness about their disease, who gave them the informations and if they informated about nutrition due to their diagnosis.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedbreast canceren
dc.subject.translatedchemotherapyen
dc.subject.translatednutritionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace.pdfPlný text práce913,44 kBAdobe PDFView/Open
Gallova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Gallova OP.pdfPosudek oponenta práce863,71 kBAdobe PDFView/Open
Gallova.pdfPrůběh obhajoby práce374 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.