Title: Zdravotní rizika odpadů obsahujících azbest
Other Titles: The health risks of waste containing asbestos.
Authors: Kůsová, Monika
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Machartová Vendulka, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24989
Keywords: azbest;nemoc z povolání;azbestóza;hyalinóza;mezoteliom;karcinom
Keywords in different language: asbestos;occupational disease;asbestosis;hyalinosis;mesothelioma;carcinoma
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice zdravotních rizik odpadů obsahujících azbest. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou azbestu, současnou situací azbestové problematiky a platnými právními předpisy, kterými je problematika azbestu upravována. Zmiňuje o zdravotních rizicích, které azbest představuje pro lidské zdraví. Praktická část bakalářské práce se věnuje nemocím z povolání způsobených azbestem v letech 2004 2014 v České Republice. Dále se zabývá konkrétními onemocněními, které azbest způsobuje a jejich zastoupením v jednotlivých krajích ČR.
Abstract in different language: Bachelor thesis "The health risks of waste containing asbestos" discusses the problems of health risks of asbestos containing waste. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the characteristics of asbestos, asbestos problems of the current situation and the legislation relating to the asbestos issue. There are also mentioned health risks asbestos poses to human health. The practical part of the thesis deals with occupational diseases caused by asbestos in the years 2004 - 2014 in the Czech Republic. It also deals with specific diseases that asbestos causes and their representation in individual regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravotni rizika odpadu obsahujicich azbest.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Kusova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kusova OP.pdfPosudek oponenta práce897,39 kBAdobe PDFView/Open
Kusova.pdfPrůběh obhajoby práce375,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.