Title: Snoezelen, možnosti využití u klientů s mentální retardací
Other Titles: Snoezelen, opportunities of use for clients with mental retardation
Authors: Cuchalová, Iveta
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Bucková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2499
Keywords: Snoezelen;mentální retardace;ergoterapie
Keywords in different language: Snoezelen;mental retardation;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na Snoezelen a jeho možnosti využití u klientů s mentální retardací. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána historie, přístupy a cíle Snoezelenu. Dále jsou zde popsány druhy Snoezelenů a výčet základních pomůcek, které se zde mohou nacházet. V další části jsou uvedeny informace o mentální retardaci, její diagnostika a rozdělení. V praktické části je nejprve popsán Snoezelen ve dvou zařízeních sociální péče a dále je praktická část věnována kazuistickému setření klientů absolvující terapie ve výše zmíněných Snoezelenech. Dále je pomocí dotazníkového šetření zjištění přítomnosti Snoezelenů v zařízeních sociálních služeb v celé České republice a využití v ergoterapii.
Abstract in different language: This bachelor thesis is specialized to Snoezelen and its opportunities of use for clients with mental retardation. This thesis is dividend into two parts, the theoretical and the practical. There is a presciption of history, approaches and purposes of Snoezelen in the theoretical part. Next, there are kinds of Snoezlens and list of basic helds that can be used there. In the next part, there are mentioned informations about mental retardation, its diagnostics and division At first in the practical part,there are describtions of two Snoezelens rooms in social care organizations. Next, there are cases history of klients, who takes part in therapy in Snoezelen. Further, there is a questionnaire which investigate presence of Snoezelen rooms in the whole Czech republic and usage in Occupationa therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snoezelen, moznosti vyuziti u klientu s mentalni retardaci.pdfPlný text práce8,65 MBAdobe PDFView/Open
Cuchalova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce838,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
Cuchalova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce829,35 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba 001.jpgPrůběh obhajoby práce835,45 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.