Title: Zhodnocení a porovnání pestrosti stravy podávané v městských a vesnických školních jídelnách
Other Titles: Evaluation and comparison of variety of meals served in school canteens in cities and villages
Authors: Fialová, Hana
Advisor: Nová Eva, MUDr.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24991
Keywords: výživa;děti;předškolní období;složky výživy;nutriční doporučení;hodnocení pestrosti stravy
Keywords in different language: nutrition;children;preschool period;nutrients;nutritional recommendations;ratings diet variety
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je zhodnocení a porovnání pestrosti stravy podávané v městských a vesnických školních jídelnách. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Píši o dětech v předškolním věku a jejich stravování, vysvětluji systém spotřebního koše a hodnocení pestrosti stravy, popisuji základní složky výživy a školní stravování. V praktické části hodnotím měsíční jídelní lístky z deseti městských a deseti vesnických mateřských škol. Porovnávám rozdíly mezi městskými a vesnickými zařízeními. Výsledky výzkumu popisuji v diskuzi a závěru práce.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is evaluation and comparison of variety of meals served in school canteens in cities and villages. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into four chapters. I write about children in preschool age and their meals, explain the consumer basket and evaluation diet variety, describe the basic components of nutrition and eating at school. In the practical part I evaluate monthly menus of ten city and ten village kindergartens. I compare the differences between city and village facilities. I describe research results describe in discussion and conclusion sections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Fialova.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Fialova VP.pdfPosudek vedoucího práce913,97 kBAdobe PDFView/Open
Fialova OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce384,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.