Title: Podpora soběstačnosti u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Other Titles: Promoting self-sufficiency of patients with Parkinson's disease
Authors: Ďuriš, Miroslav
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Strnadová, Romana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2500
Keywords: soběstačnost;Parkinsonova nemoc;ergoterapie
Keywords in different language: sufficiency;Parkinson's disease;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím terapeutických jednotek, které jsou zaměřené na tři základní denní aktivity, u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na Parkinsonovu nemoc jako takovou. Dále je v ní popsána ergoterapie u pacientů s tímto onemocněním. V praktické části jsou uvedené čtyři kazuistiky a stanovené hypotézy, ověřované v praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of therapeutic units that are focused on three basic activities of daily living of patients with Parkinson's disease. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on Parkinson's disease itself. It also has described occupational therapy for patients with this disease. In the practical part of the four case studies are provided and hypotheses tested in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce532,01 kBAdobe PDFView/Open
Duris - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce789,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
Duris - oponensky posudek.jpgPosudek oponenta práce740,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce837,97 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.