Název: Podpora soběstačnosti u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Další názvy: Promoting self-sufficiency of patients with Parkinson's disease
Autoři: Ďuriš, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Strnadová, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2500
Klíčová slova: soběstačnost;Parkinsonova nemoc;ergoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: sufficiency;Parkinson's disease;occupational therapy
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá využitím terapeutických jednotek, které jsou zaměřené na tři základní denní aktivity, u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na Parkinsonovu nemoc jako takovou. Dále je v ní popsána ergoterapie u pacientů s tímto onemocněním. V praktické části jsou uvedené čtyři kazuistiky a stanovené hypotézy, ověřované v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of therapeutic units that are focused on three basic activities of daily living of patients with Parkinson's disease. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on Parkinson's disease itself. It also has described occupational therapy for patients with this disease. In the practical part of the four case studies are provided and hypotheses tested in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce532,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duris - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce789,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Duris - oponensky posudek.jpgPosudek oponenta práce740,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce837,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.