Title: Prevence aterosklerózy a informovanost veřejnosti o této problematice
Other Titles: Prevention of atherosclerosis and public awareness of the problem
Authors: Švidraňová, Silvia
Advisor: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Referee: Hajšmanová Bohumila, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25011
Keywords: ateroskleróza;patogeneze;rizikové faktory;diagnostika;prevence
Keywords in different language: atherosclerosis;patogenese;dangerous factors;diagnostics;prevention
Abstract: Bakalářská práce se zabývá riziky a příčinami v souvislosti s aterosklerózou, dále její prevencí, diagnostikou a léčbou. Práce je zaměřena na populaci starší dvacet let. Porovnává informovanost veřejnosti o ateroskleróze a výskyt rizikových faktorů u osob mezi dvacátým a padesátým rokem a osoby starší padesát jedna let. Výstupem pro praxi je edukační brožura pro laickou veřejnost.
Abstract in different language: This thesis focuses on danger and cause in connection with atherosclerosis, its prevention, diagnostics and medical treatment. This thesis is oriented on people older than twenty years. It compares knowledge of the public about these problems and occurrence of dangerous factors by peaple between twenty and fifty years old and people older than fifty - one years old. Prospectus for the public is suitable for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Svidranova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Svidranova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce924,04 kBAdobe PDFView/Open
Svidranova_oponent.pdfPosudek oponenta práce927,8 kBAdobe PDFView/Open
Svidranova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce491,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.