Title: Problematika onemocnění prostaty v očích laické veřejnosti
Other Titles: The issue of prostate disease in unprofessional public eyes
Authors: Jánská, Hana
Advisor: Kožíšková Zlata, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25013
Keywords: benigní hyperplazie prostaty - kvalita života
Keywords in different language: benign hyperplasis protatae - quality of life
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice onemocnění prostaty v očích laické veřejnosti. V teoretické části je stručně popsáno, co je prostata. Zabývá se příznaky onemocnění a možnosti její léčby. Důraz je kladen na vlastní komunikaci a kvalitu života mužů. V praktické části jsou stanoveny cíle a předpoklady pro zhodnocení výzkumného šetření. Je popsán soubor respondentů a metodika sběru dat. Výsledky jsou vyhodnoceny v diskusi. V závěru jsou shrnuty poznatky o kvalitě života a životních hodnot mužů.
Abstract in different language: Bachelors seminary text deals with the issue of prostate disease in the eyes of the general public. The theoretical part is briefly described what is the prostate. It deals with the symptoms of the disease and its treatment. Emphasis is put on communication and quality of life of men. In the practical part of this text, the author objectives and assumptions for assessing research. It describes the group of respondents and data collections methodology. The results are evaluated in the discussion. The conclusion summarizes the findings about the quality of life and life values of men.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE nova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Janska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce951,01 kBAdobe PDFView/Open
Janska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
JanskaHana_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce570,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.