Title: Vliv prostituce na život ženy
Other Titles: Effect of prostitution on a women's life
Authors: Dočkalová, Barbora
Advisor: Kašová Lucie, Mgr.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25015
Keywords: prostituce;život ženy;předsudky;historie prostituce;společnost;nevládní instituce;motivace k prostituci;porodní asistentka;formy prostituce
Keywords in different language: prostitution;life of woman;prejudice;history of prostitution;society;non-governmental organization;motivation to prostitution;midwife;types of prostitution
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o prostituci a jejím vlivu na život ženy, a to ze subjektivního úhlu pohledu bývalých sexuálních pracovnic. V teoretické části práce popisuji význam pojmu prostituce, historii prostituce, pohled společnosti na tento sociální jev, formy prostituce, legislativní rámec, motivaci k prostituci, její následky i některé nevládní organizace, které se prostitucí zabývají. Zmiňuji i roli porodní asistentky v péči o ženu, která má zkušenost s prostitucí. V praktické části práce pak pomocí kvalitativního šetření prezentuji dvě kazuistiky žen, které se v minulosti živily nabízením placených sexuálních služeb. Cílem mojí práce je odhalit vliv prostituce na život ženy.
Abstract in different language: This bachelor thesys dealing with problem of prostitution and its influence on women life is based on experience of ex-sexual workers. Theoretical part describes the meaning of term prostitution, its history, forms, attitude of society and government as well as the reasons to became a prostitute, its consequences and non-governmental organizations dealing with this problem. I also take a look on the role of midwife, dealing with these women. Second part of my work is focused on presentation of two women, who used to work as prostitutes. The main goal of this work is finding out how the prostitution affects the life of women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dockalova.pdfPlný text práce674,64 kBAdobe PDFView/Open
Dockalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce918,91 kBAdobe PDFView/Open
Dockalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Dockalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce464,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.