Title: Prenatální péče a porod z pohledu multikultury
Other Titles: Prenatal care and birth delivery from a view of multiculture
Authors: Křimská, Daniela
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25019
Keywords: multikultura;vietnam;komunikace;porod
Keywords in different language: multiculture;vietnam;communication;birth delivery
Abstract: Tato bakalářská práce se orientuje na vztah mezi porodními asistentkami a vietnamskými ženami s jazykovou bariérou. V teoretické části je popsáno všeobecné pojetí multikultury, odlišnosti národních menšin a také je věnována kapitola komunikaci, která je nezbytná v poskytování péče. Na závěr je podrobněji popsána vietnamská komunita, na kterou je celá má práce orientována. Praktická část obsahuje rozbor dvou rozhovorů, z nichž jeden je s porodní asistentkou a druhý s vietnamskou ženou. V obou je popsán vzájemný vztah, přístup a problémy, které jsou potřeba řešit.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on the relationship between midwives and Vietnamese women who have language barrier. There is described general conception of multiculturalism, national minorities and in more detail subscribed VIetnamese community in the theoretical part of bachelor thesis. Practical part is composition of two interviews from which one is with midwife and the second with Vietnamese woman living in Czech Republic. In both interviews is description of interrelation, attitude to one another and the problems which are necessary to solve.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC- Krimska Daniela.pdfPlný text práce940,83 kBAdobe PDFView/Open
Krimska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce998,17 kBAdobe PDFView/Open
Krimska_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,67 kBAdobe PDFView/Open
Krimska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce469,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.