Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMelicharová, Iva
dc.contributor.authorEretová, Štěpánka
dc.contributor.refereeŠrytrová, Michaela
dc.date.accepted2012-06-19
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:57Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier45682
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2501
dc.description.abstractBakalářská práce ? Podpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózou? seznamuje se základními poznatky o roztroušené skleróze a možnostech ergoterapie u klientů s RS. Teoretická část obsahuje historii, etiologii, průběh, klinický obraz, vyšetření a typy průběhu nemoci. V samostatné kapitole pojednává o ergoterapii, ergoterapeutickém vyšetření, léčebné výchově k soběstačnosti a možnostech kompenzačních pomůcek u klientů s RS. Praktická část obsahuje čtyři případové studie, které se zaměřují na podporu soběstačnosti klientů. Studie poukazují na problémové oblasti klientů a jejich ovlivnění především s využitím ergoterapie.cs
dc.format76 s. (98 461 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectroztroušená sklerózacs
dc.subjectergoterapiecs
dc.subjectvšední denní činnostics
dc.subjectléčebná výchova k soběstačnostics
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.titlePodpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózoucs
dc.title.alternativeSelf-Care Support for Clients with Multiple Sclerosisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor?s thesis ?Self-Care Support for Clients with Multiple Sclerosis? is dealing with the basic knowledge on multiple sclerosis and possibilities of occupational therapy for clients with multiple sclerosis. The theoretical part contains the history, etiology, course, clinical picture, examination and types of the course of the disease. In a separate chapter it deals with the occupational therapy, ergotherapeutic examination, therapeutic self-care education and possibilities of assistive aids for clients with multiple sclerosis. The practical part contains four case studies which are focused on the support of clients? self-care. The studies point out the clients? problem areas and their influence by means of the occupational therapy.en
dc.subject.translatedmultiple sclerosisen
dc.subject.translatedoccupational therapyen
dc.subject.translatedactivities of daily livingen
dc.subject.translatedtherapeutic self-care educationen
dc.subject.translatedassistive aidsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpora sobestacnosti u klientu s RS, Eretova, ERG.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Eretova - posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,98 MBZIPView/Open
Eretova - oponensky posudek.jpgPosudek oponenta práce844,33 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce774,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.