Title: Význam pracovní rehabilitace v zaměstnávání klientů s dětskou mozkovou obrnou.
Other Titles: The significance of occupational rehabilitation for clients with cerebral palsy.
Authors: Hanusová, Jana
Advisor: Nová, Štěpánka
Referee: Melicharová, Iva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2502
Keywords: Pracovní rehabilitace;klienti s DMO;zaměstnávání osob s DMO
Keywords in different language: work rehabilitation;cerebral palsy;child cerebral palsy;cerebral palsy clients;employing people with cerebral palsy
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je zaměřena na pracovní rehabilitaci, předpracovní hodnocení, význam práce, projekty a v neposlední řadě také na dětskou mozkovou obrnu a to zejména na její příčiny vzniku této obrny, formy a problémové oblasti u těchto klientů. V praktické části práce je úkolem zjistit jaký význam má pracovní rehabilitace v zaměstnávání u klientů s dětskou mozkovou obrnou a to pomocí dotazníkového řešení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. Theoretical part deals with work rehabilitation, preliminary evaluation, meaning of the work itself, projects and also includes information about child cerebral palsy ? definition, various forms and possible causes of this disease and other issues experienced by clients with child cerebral palsy. The main task of the practical part of this thesis is to find out - with a use of a questionnaire solution - what is the meaning of work rehabilitation in employing of clients with child cerebral palsy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Hanusova.pdfPlný text práce897,39 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,05 MBJPEGThumbnail
View/Open
Hanusova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,79 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce869,55 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.