Title: Klimakterium
Other Titles: Climacterium
Authors: Votrubová, Radka
Advisor: Kašová Lucie, Mgr.
Referee: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25027
Keywords: klimakterium;menopauza;hormonální substituční terapie;alternativní metody léčby v klimakteriu;přechod ženy
Keywords in different language: climacterium;menopause;hormone replacement therapy;alternative methods of treatment of climacterium;women crossing
Abstract: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti léčby, především alternativními metodami. Zabývám se také rozdělením klimakteria do daných období. Praktická část je vytvořena dotazníkovým šetřením a je zaměřena na zájem žen o informace, počtu kreativních žen, které mají potíže, zastoupení žen, kterým byla nabídnuta hormonální substituční terapie jako první volba a zastoupení žen, které se zajímají o alternativní metody léčby.
Abstract in different language: The theoretical part is focused on the most common problems of women in menopause and treatment options, particularly alternative methods. I also deal with the division of menopause in the given period. The practical part is created questionnaires and is aimed at women interested in the information, the number of creative women who have difficulty women who were offered hormone replacement therapy as the first choice, and women who are interested in alternative methods of treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimakterium.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Votrubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce987,42 kBAdobe PDFView/Open
Votrubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce969,84 kBAdobe PDFView/Open
Votrubova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce462,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.