Title: Kontaktní rodičovství
Other Titles: Attachment parenting
Authors: Žáková, Soňa
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Kašová Lucie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25029
Keywords: kontaktní rodičovství;bonding;kojení;nošení dítěte;matka;otec;kontakt;porodní asistentka
Keywords in different language: attachment parenting;bonding;breastfeeding;carrying the child;mother;father;contact;midwife
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o kontaktním rodičovství. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Teoretická část popisuje praktikování kontaktního rodičovství v souvislosti se starodávnou praxí. Práce se zabývá prostředky kontaktního rodičovství a jeho výhodami. Dokument je zaměřen na zapojení otce do praxe kontaktního rodičovství a roli porodní asistentky v praxi kontaktního rodičovství. Praktická část je zaměřena na charakteristiku praktikování kontaktního rodičovství v České republice. Výsledkem této práce je zjištění, že porodní asistentka není plně zapojena v této problematice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals the attachment parenting. Thesis is divided into practical and theoretical part. The theoretical part describes the practice of family contact in connection with the ancient practice. Thesis is focused on the means of parenthood and its benefits. It is document aimed to involve fathers in parenting practices of attachment parenting and the role of midwives in the practice of family contact. The practical part is focused on the characteristics of the attachment parenting in the Czech Republic. The result of this work is the finding that the midwife is not fully involved in this issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Zakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce945,09 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce936,12 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce465,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.