Title: Canisterapie očima ergoterapie
Other Titles: Canistherapy from the point of view of occupational therapy
Authors: Havejová, Gabriela
Advisor: Hrnčíř, Jan
Referee: Bucková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2503
Keywords: canisterapie;ergoterapie;dětská mozková obrna;komprehensivní rehabilitace
Keywords in different language: canistherapy;occupational therapy;infantile cerebral palsy;comprehensive rehabilitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá canisterapií, jako podpůrnou terapií komplexní rehabilitace a jejím přínosem pro klienta z hlediska ergoterapie. Teoretická část zahrnuje obecné informace o canisterapii a zhodnocení jejího vlivu na klienta z pohledu ergoterapie. V praktické části je vliv canisterapie z hlediska ergoterapie zkoumán na konkrétních klientech a konkrétních výsledcích.
Abstract in different language: This thesis deals with canistherapy as a part of comprehensive rehabilitation and it´s contribution for a client from the point of view of occupational therapy. The theoretical section provides general information about canistherapy and evaluation of it´s impact on the klient from the point of view of occupational therapy. In the practical part is studied the impact of canistherapy on the specific clients and specific results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Canisterapie ocima ergoterapie,Gabriela Havejova,2012.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Havejova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Havejova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce949,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce773,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.