Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFremrová Vladimíra, Mgr.
dc.contributor.authorBehenská, Anna
dc.contributor.refereeKroupová Lenka, Mgr.
dc.date.accepted2016-8-24
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:25Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-30
dc.identifier69079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25035
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o spolupráci sestry a rodiny nemocného po cévní mozkové příhodě. Teoretická část zahrnuje anatomii a fyziologii mozku a jeho krevního zásobení, popisuje druhy cévních mozkových příhod. Zaměřuje se na ošetřovatelskou péči a rehabilitaci pacienta po cévní mozkové příhodě a spolupráci sestry s rodinou. Praktická část se věnuje problematice spolupráce sestry s rodinou při péči o nemocného po cévní mozkové příhodě v průběhu hospitalizace a v domácí péči. Zaobírá se životními změnami a psychickým stavem blízkých pečujících o pacienta doma.cs
dc.format80 s., 10 listů přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcévní mozková příhoda - ošetřovatelská péče - rehabilitace - rodina - spoluprácecs
dc.titleSpolupráce sestry a rodiny nemocného po cévní mozkové příhodě.cs
dc.title.alternativeCooperation nurse and patient´s family after stroke.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis discusses the collaboration sisters and families ill after a stroke. The theoretical part includes anatomy and physiology of the brain and its blood supply, describes the types of strokes. It focuses on nursing care and rehabilitation of patients after stroke and sisters collaboration with the family. The practical part is dedicated to the collaboration sisters with family in the care of patients after stroke during hospitalization and home care. It deals with life changes and mental condition relatives caring for patients at home.en
dc.subject.translatedstroke nursing care rehabilitation family - cooperationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_obhojoba.pdfPrůběh obhajoby práce486,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.