Title: Burn-out syndrom u nelékařských zdravotnických pracovníků
Other Titles: Burn-out syndrom among paramedical staff
Authors: Doležalová, Petra
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25037
Keywords: nelékařský zdravotnický pracovník;burn-out syndrom;maslach burn-out inventory
Keywords in different language: paramedical staff;burn-out syndrome;maslach burn-out inventory
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice Burn-out syndromu u nelékařských zdravotnických pracovníků. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Kapitoly se věnují nelékařským zdravotnickým pracovníkům, burn-out syndromu a jeho prevenci. Praktická část bakalářské práce je zpracována na základě výsledků kvantitativního výzkumného šetření pomocí dotazníku. Výzkumné šetření v bakalářské práci porovnává stupeň zatížení ošetřovatelského personálu v sociálním a nemocničním zařízení a hodnotí stupeň burn-out syndromu ve složkách depersonalizace, emocionálního vyčerpání a osobního uspokojení u práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals issues with burn-out syndrome among paramedical staff. The thesis contains theoretical and practical part. Chapters are devoted to paramedical staff, burn-out syndrome and prevention. The practical part is processed on the basis of the results of research. Research compares social facilities and medical devices and assesses the degree of burn-out syndrome in folders depersonalization, emotional exhaustion and personal satisfaction at work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Dolezalova.pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce454,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.