Title: Kvalita života klientů s hematologicko-onkologickým onemocněním
Other Titles: The Quality of live people with hemato- oncology disease
Authors: Hodanová, Denisa
Advisor: Bystřická Eva, Bc.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25039
Keywords: hematologicko;onkologická onemocnění;klient;kvalita života;ošetřovatelské problémy;protinádorová léčba;komunikace
Keywords in different language: hemalogy oncology disease;client;quality of life;nursing problems;antitumor therapy;communication
Abstract: Bakalářská práce se věnuje kvalitě života klientů s hematologicko- onkologickým onemocněním. Práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na základní hematologicko- onkologická onemocnění, jejich charakteristiku, historicky významné osobnosti a jejich objevy, které jsou důležité pro rozvoj oboru hematoonkologie. Dále se zabývá diagnostikou a léčbou hematologicko- onkologických onemocnění a nežádoucími účinky, které tato léčba představuje. Nejsou opomíjeny ani ošetřovatelské problémy, jejich ovlivnění, psychologický přístup a zásady komunikace s onkologicky nemocným klientem. V závěru teoretické části jsou shrnuty základní informace o kvalitě života, faktory, které vnímání kvality života ovlivňují a jakým způsobem lze kvalitu života hodnotit. Praktická část obsahuje informace, získané kvantitativním výzkumným šetřením pomocí strukturovaného dotazníku, který byl zaměřen na hodnocení kvality života právě hematologicko- onkologicky nemocných.
Abstract in different language: This thesis desribes the quality of life of clients with disease of hematology oncology. It´s devided into two parts teoretical and practical. In theoretical part there is an elementary summary of diseases of hematology oncology and their characteristic. Then there are names of people, who significantly helped to progress subject of hematology oncology. This part occupies with diagnostic and therapy of disease and thier undesirable effects. It contains informations about nursing problems, their effects, psychological attitude and rules of communication with patient. In the end of teoretical part there is summary of main information about the quality of life, about factors, which can impact viewing of it and how can be quality of this life evaluate. Practical part contains information picked up by quantitative researche done with structural form. It was focused on evaluating of quality of life clients with disease of hematology oncology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Hodanova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Hodanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Hodanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce983,2 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce466,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.