Název: Pomoc ergoterapie v integraci pacientů po úrazech centrální nervové soustavy
Další názvy: Contribution of occupational therapy in integration of patients after central nervous trauma
Autoři: Hrušková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Šmucrová, Hana
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2504
Klíčová slova: centrální nervová soustava;tetraplegie;bezbariérové prostředí;bariéry
Klíčová slova v dalším jazyce: central nervous system;tetraplegia;barrier-free environment;barriers
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace nemocných po úrazech centrální nervové soustavy. Je složena z části teoretické a praktické. Obě části se dále rozdělují do ostatních kapitol. Teorie je zaměřena na objasnění základních anatomických pojmů, nejčastější bariéry v exteriéru a interiéru a na úpravy prostředí pro takto nemocné. Praktická část se odvíjí od teorie. Zpracovala jsem 6 kazuistik, na jejichž základě potvrdím, či vyvrátím stanovené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the integration of patients after injuries of the central nervous system. It consists of the theoretical and practical. Both parts are further subdivided into other chapters. The theory is focused on clarifying the basic anatomical terms, the most common barriers in exterior and interior and editing environment for such patients. The practical part is based on theory. I compiled six case studies on which confirm or refute the hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pomoc ergoterapie v integraci pacientu po urazech CNS.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce964,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hruskova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce762,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce800,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2504

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.