Title: Pomoc ergoterapie v integraci pacientů po úrazech centrální nervové soustavy
Other Titles: Contribution of occupational therapy in integration of patients after central nervous trauma
Authors: Hrušková, Adéla
Advisor: Šmucrová, Hana
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2504
Keywords: centrální nervová soustava;tetraplegie;bezbariérové prostředí;bariéry
Keywords in different language: central nervous system;tetraplegia;barrier-free environment;barriers
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace nemocných po úrazech centrální nervové soustavy. Je složena z části teoretické a praktické. Obě části se dále rozdělují do ostatních kapitol. Teorie je zaměřena na objasnění základních anatomických pojmů, nejčastější bariéry v exteriéru a interiéru a na úpravy prostředí pro takto nemocné. Praktická část se odvíjí od teorie. Zpracovala jsem 6 kazuistik, na jejichž základě potvrdím, či vyvrátím stanovené hypotézy.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the integration of patients after injuries of the central nervous system. It consists of the theoretical and practical. Both parts are further subdivided into other chapters. The theory is focused on clarifying the basic anatomical terms, the most common barriers in exterior and interior and editing environment for such patients. The practical part is based on theory. I compiled six case studies on which confirm or refute the hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomoc ergoterapie v integraci pacientu po urazech CNS.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce964,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hruskova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce762,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce800,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.