Title: Roztroušená skleróza v povědomí veřejnosti
Other Titles: Multiple sclerosis in the public consciousness
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Průša Igor, MUDr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25043
Keywords: roztroušená skleróza;informovanost;veřejnost
Keywords in different language: multiple sclerosis;informed;public
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na onemocnění roztroušená skleróza z pohledu veřejnosti. V teoretické části práce je stručně popsaná anatomie nervové soustavy dále samotné onemocnění, jeho diagnostika a léčba. Závěrem je zmíněn vliv roztroušené sklerózy na jedince. V praktické části jsem se věnovala kvantitativnímu výzkumu pomocí dotazníku. Hlavním cílem je zjistit informovanost veřejnosti o roztroušené skleróze.
Abstract in different language: I focused on multiple sclerosis in public view in my bacelor's thesis. In theoretical part of my thesis is described anatomy of nervous system, then there is described the disease, its diagnosis and treatment. In the end of this part is mentioned influence of multiple sclerosis to individual pacient. In practical part of this thesis I have made quantitative research by questionnare. The main goal of my thesis is to find out, how is public informed about multiple sclerosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roztrousena skleroza v povedomi verejnosti.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce994,27 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce966,41 kBAdobe PDFView/Open
NovakovaE_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce471,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.