Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJungová Alexandra, MUDr.
dc.contributor.authorPolivková, Michaela
dc.contributor.refereeFelzmannová Radka, PhDr.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:30Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:30Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier69096
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25044
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění informovanosti laické veřejnosti o leukémii a její léčbě. Práce je složena ze dvou částí, části teoretické a části praktické. První část je zaměřena na teoretický popis základních informací o anatomii krve, leukémii, transplantaci krvetvorných buněk a ošetřovatelskou péči o pacienta s touto nemocí. Druhá, praktická část práce, shrnuje výsledky provedeného výzkumného šetření v oblasti informovanosti laické veřejnosti o leukémii a její léčbě. Výsledkem práce je vypracování přehledu prostřednictvím grafického znázornění o tom, jak je laická veřejnost v České republice informována o této nemoci.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthematologiecs
dc.subjectleukémiecs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjecttransplantace kostní dřeněcs
dc.titleLeukémie a její léčba v povědomí veřejnostics
dc.title.alternativeLeukaemia and its treatment in the public awarenessen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on how the general public is informed about the disease of leukemia and its treatment. The work is composed of two parts, theoretical and practical. The first part focuses on the theoretical description of basic information about the anatomy of blood, leukemia, stem cell transplantation and also on nursing care of patients with the disease. The second practical part summarizes the results of research conducted in the field of general public awareness about leukemia and its treatment. As a result of the thesis a graphical representation of how the general public in the Czech Republic is informed about the disease was developed.en
dc.subject.translatedhematologyen
dc.subject.translatedleukaemiaen
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedbone marrow transplantationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Polivkova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Polivkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce948,16 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Polivkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce478,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.