Title: Ošetřovatelská problematika pacienta s Parkinsonovou chorobou
Other Titles: Nursing problems of a patient with Parkinson's disease
Authors: Sládková, Linda
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Felzmannová Radka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25046
Keywords: parkinsonova choroba;problematika ošetřovatelské péče;ošetřovatelské problémy;ošetřovatelské intervence
Keywords in different language: parkinson's disease;problematics of nursing care;nursing problems;nursing interventions
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou problematikou pacienta s Parkinsonovou chorobou. V teoretické části jsou popsány základní informace o Parkinsonovo chorobě, její historie, problematika, etiologie, klinické příznaky, psychické problémy, diagnostika, fáze nemoci, léčba, potřeby nemocného, role sestry a nejčastější ošetřovatelské problémy nemocného. V praktické části popisuji hloubkově tři rozhovory. Dva rozhovory jsou sepsány s klientkami trpící Parkinsonovo chorobou a třetí je sepsán se všeobecnou sestrou, která má zkušenosti s péčí o nemocné s Parkinsonovo chorobou. Všechny rozhovory jsou zaměřeny zejména na problémy nemocného a jejich řešení.
Abstract in different language: The undergraduate thesis deals with the problematics of nursing care of a patient suffering from Parkisnon's disease. In the theoretical part of the thesis basic information about Parkinson's disease is given; its history, problematics, etiology, clinical symptoms, psychological problems, diagnostics, phases of the disease, treatment, patients' needs, the role of a nurse and the most common patients' problems. In the practical part of the thesis three interviews are described. Two of the interviews have been done with clients suffering from Parkinson's disease and the third one has been done with a general nurse, who is experienced in caring for patients with Parkinson's disease. All the interviews are aimed at patients' problems and their solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Sladkova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce984,79 kBAdobe PDFView/Open
Sladkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce467,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.