Title: Závislosti všedních dní ovlivňující zdraví jednotlivce a společnosti
Other Titles: Addictions affecting the health of an individual and the society
Authors: Stiborová, Denisa
Advisor: Muchlová Mühlsteinová Veronika, Mgr. DiS.
Referee: Loudová Soňa, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25048
Keywords: závislost;alkoholismus;kouření;závislost na počítači;závislost na mobilním telefonu;veřejnost.
Keywords in different language: addiction;alcoholism;smoking;computer addiction;mobile phone addiction;society.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou legálních závislostí ohrožujících zdraví jednotlivce a společnosti, kdy za legální závislosti je považován alkoholismus, nikotinismus, závislost na počítači a mobilním telefonu. Teoretická část shrnuje všeobecné poznatky o závislosti a každou již ze zmíněných závislostí popisuje spolu s vlivem na lidský organismus. Praktická část je zpracována na základě vyhodnocení dotazníkové šetření. Hlavním cílem této práce bylo zmapovat pohled veřejnosti na problematiku týkající se legálních závislostí alkoholismus, nikotinismus, závislost na počítači a mobilním telefonu.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is a study that focused on the legal addictions that influence the health of the individual and the society when the legal addictions include the alcoholism, smoking, computer addiction and the mobile phone addiction. The theoretical part summirizes the knowledges about the addiction and describes the effects on our body. Practical part conteins the results of the resech by questionnare. The main task of this bachelor thesis was to find out the view of the society on the legal addictions alcoholism, smoking, computer addiction and mobile phone addiction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stiborova_Denisa_BP_F (1).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Stiborova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Stiborova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Stiborova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce480,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.