Název: Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života
Další názvy: Assessing the influence of motor disablement on daily activities limitations
Autoři: Kaňková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická, Ilona
Oponent: Kratochvílová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2505
Klíčová slova: kvadruplegie;míšní léze;ADL
Klíčová slova v dalším jazyce: tetraplegic hand;spinal cord injury;aktivities of daily living
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života je zaměřena na pozorování a vzájemné porovnávání klientů s lézí v oblasti krční páteře, konkrétně segmentu C5 ? C6 při vykonávání ADL. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula druhy poranění páteře a míchy, symptomy poranění, kompenzaci po poranění a význam ergoterapie pro míšní klienty. Sledovala jsem dlouhodobě 3 klienty a své poznatky zaznamenávala do kazuistik v praktické části bakalářské práce. Výsledky standardizovaných testů zaznamenala do tabulek a grafů a slovně doplnila v praktické části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis with title Assessing the influence of motor disablement on daily activities limitations is focused on observation and correlation of clients with lesions in the cervical spine, especifically C5 - C6. This thesis is divided into two parts: A theoretical and practical. In the theoretical part, I summarized the types of injuries of the spine and spinal cord, symptoms of spinal injury, compensation for injuries and occupational therapy for spinal clients. I watched long time 3 clients and recorded findings in case reports in the practical part of the thesis. The results of standardized tests recorded in tables and graphs and verbal complement in the practical section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kankova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kankova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce960,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kankova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,91 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce755,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.