Title: Ošetřovatelská péče o nemocného po náhradě aortální chlopně
Other Titles: Nursing care of the patient after aortic valve replacement
Authors: Burdová, Helena
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25055
Keywords: aortální chlopeň;stenóza;ošetřovatelská péče;katetrizační implantace;výměna aortální chlopně;edukace
Keywords in different language: aortic valve;stenosis;nursing care;transcatheter implantation;aortic valve replacement;education
Abstract: Tématem bakalářské práce je péče o nemocného po náhradě aortální chlopně. První část obsahuje teoretické poznatky o aortálních chlopenních vadách. Druhá část je věnována ošetřovatelské péči o dva klienty s tímto onemocněním a rozdílným typem řešení. Klíčovou oblastí je ošetřovatelský plán a edukace pro daný typ onemocnění a jeho řešení.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is the nursing care of patient after aortic valve replacement. The first part contains theoretical knowledge of diseases of aortic valve. The second part is dedicated to the nursing care of two patients with aortic valve steanosis with different type sof treatment. The key parts of nursing care are the nursing and educational plans for this type of disease and its treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burdova_Helena.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce500,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.