Title: Informovanost pacienta před a po podání svodné anestezie
Other Titles: Awareness of the patient before and after of trunk anesthesia
Authors: Grézlová, Jana
Advisor: Kašparová Jitka, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25060
Keywords: informace;informovaný souhlas;svodná anestezie;předoperační příprava;komplikace svodné anestezie
Keywords in different language: information;informed conset;conduction anesthesia;preoperative preparation;trunk anesthesia complications
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti pacientů před a po podání svodné anestezie. Teoretická část je věnována popisu podávání informací pacientům při hospitalizaci, informovanému souhlasu, ale zabývá se i možnými chybami při podávání informací. Dále je zaměřena na popis svodné anestezie a její formy, předoperační přípravu a možné komplikace. Praktická část popisuje pacientovi subjektivní i objektivní pocity a zkušenosti před a po podání svodné anestezie.
Abstract in different language: The thesis deals with issue of information for pacients before and after administation of condoction anesthesia. The theoretical part deal with the reporting of information to pacients during hospitalization, informed conset, but also deals with possible errors when filing information. It is also focused on describing the trunk anesthesia and forms, preoperative preparation and possible complications. The practical parts describes the patients, objective and subjective feelings and experiences before and after administration of anesthesia conduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Grezlova 2016.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Grezlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce947,37 kBAdobe PDFView/Open
Grezlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Grezlova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce513,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.