Title: Průzkum znalostí laické veřejnosti o neodkladné resuscitaci
Other Titles: A survey of public knowledge of urgent resuscitation
Authors: Holá, Zuzana
Advisor: Uhrová Jiřina, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25061
Keywords: základní životní funkce;neodkladná resuscitace;informovanost veřejnosti;guidelines 2015
Keywords in different language: basic life functions;urgent resuscitation;knowledgeability of the public;guidelines 2015
Abstract: Tato práce je zaměřena na základní neodkladnou resuscitaci. Teoretická část obsahuje základy anatomie, fyziologie a patofyziologie životně důležitých systémů, úvod do historie oživovacích pokusů a nejnovější poznatky o kardiopulmonální resuscitaci dle Guidelines 2015. Praktická část spočívá v analýze dotazníkového šetření o znalostech úkonů neodkladné resuscitace mezi laickou veřejností. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů. Budou navržena opatření, jak co nejefektivněji odstranit případně zjištěné nedostatky ve znalostech o resuscitaci.
Abstract in different language: This work deals with the basic emergency resuscitation. The theoretical part contains the basics of anatomy, physiology and pathophysiology of vital systems, an introduction to the history of resuscitation attempts and latest knowledge on cardio-pulmonary resuscitation as per the 2015 Guidelines. The practical part consists of a questionnaire survey of knowledge of emergency resuscitation operations among the lay public. The results are represented graphically. Measures will be determined on how to remove the possible shortcomings in resuscitation knowledge most efficiently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Zuzana Hola.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Hola_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hola_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Hola_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce581,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.