Title: Kvalita života pacientů závislých na alkoholu
Other Titles: Life Quality of Patients Addicted on Alcohol
Authors: Kilianová, Veronika
Advisor: Langmajerová Miroslava, Mgr.
Referee: Jandíková Zuzana, Mgr. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25063
Keywords: alkohol;alkoholismus;kvalita života;závislost
Keywords in different language: alcohol;alcoholism;quality of life;dependenc
Abstract: Bakalářská práce se zabývá závislostí na alkoholu. Do jaké míry závislost na alkoholu ovlivňuje kvalitu života pacienta. Teoretická část se věnuje příčinám závislosti, typologii závislosti, účinkům alkoholu v organismu, jednotlivým fázím alkoholismu a v neposlední řadě jakým důsledkem je alkoholismus pro stránku zdravotní, psychickou a sociální. Dále jsou v teoretické části jednotlivě popsány možnosti léčby alkoholismu. Praktická část mapuje dva respondenty, u kterých byla stanovena diagnóza závislosti na alkoholu. Zkoumá důvody, které respondenty vedly k alkoholismu a jaký dopad má alkoholismus na jejich kvalitu života.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with alcohol addiction. How much that addiction influences a patient´s life quality? Theoretical part dedicates the causes of addiction, typology of the addiction, alcohol effects in organism, particular stages of alcoholism and finally what consequence the alcoholism has got for medical, psychological and social aspects. In the theoretical part there are also described cure possibilities of alcoholism. Practical part charts two respondents who has been established the diagnosis of alcohol addiction at. It examines the reasons which head the respondents to becoming addicted and what impact has got the alcoholism on their life quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2016 Veronika Kilianova PDF.pdfPlný text práce883,18 kBAdobe PDFView/Open
Kilianova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce943,08 kBAdobe PDFView/Open
Kilianova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kilianova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce515,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.